Förskolans pedagogiska miljö

​På vår förskola sätter vi varje barns unika behov, lust och förmåga att lära och rätt till lika behandling och respekt i centrum.
Vi är Reggio Emilia-inspirerade med fokus på kamratskap, musik, rörelse, lärande och skapande.

Lokaler, kost och avdelningar

Förskolans stora lokaler ger en lugn och inspirerande arbetsmiljö för både barn och pedagoger. Vi är en plastbantad förskola som arbetar aktivt för en giftfri förskolemiljö. Förskolan har föränderliga lärmiljöer och vi lägger stor vikt vid utomhuslek där vi på vår mysiga innegård erbjuder spännande upptäcktsfärder bland klätterträd och gräsmattor. Vi går också ofta på utflykter i närområdet och tar regelbundet del av stadens kulturutbud i form av teater, dans och biblioteksbesök.

 

Vi strävar efter att all vår mat vi serverar på förskolan skall vara ekologisk och närproducerad. Vi arbetar aktivt med Måltidspedagogik som en naturlig del av det vardagliga lärandet. Hos oss finns både vegetarianer och barn med olika allergier och givetvis får alla barn likvärdig, färsk, näringsriktig och vällagad kost hos oss.

 

Lekstugan har en avdelning som arbetar ålders- och intresseindelat under dagen. På detta sätt vistas barnen alltid i mindre grupper.

Förskolans värdegrund

Varje barn är unikt och vår högsta prioritet i verksamheten är att stötta och vägleda barnen i sin utveckling. Vår pedagogiska verksamhet utgår från barnens intressen och förutsättningar för ett meningsfullt lärande. Genom att uppmärksamma varje barns individuella förmågor och intressen arbetar vi för att ge stimulans, inspiration och handledning som utvecklar barnens fantasi, lust och självförtroende till eget skapande.

Vi jobbar kontinuerligt med projekt och tvärgruppsaktiviteter för att ge mening åt barns lärande, där vi ser förskolan som en bärare av ett särskilt ansvar för att medvetet påverka och stimulera barns förmåga att omfatta demokratiska värderingar och respektera människor och djur. Att främja mångfald är därför en viktig del i förskolans vardag, då vi aktivt arbetar för alla barns lika värde.

Genom vår pedagogiska dokumentation ges föräldrarna möjlighet att ta del av barnens utveckling, lärande och aktiviteter och vi samarbetar tätt med varje familj för att alla våra barn skall få en så trygg och utvecklande tid på förskolan som möjligt. Vi har en väl utarbetad likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling som bygger på Skollag, läroplan och FN:s barnkonvention.

Barnen - vår inspiration

Verksamheten föds ur och utformas från barnens lust till lek och skapande. Vi pedagoger finns som stöd och inspiration och erbjuder musik, rörelse och kreativitet där vi sätter upptäckarglädjen i främsta rummet. På Lekstugan arbetar vi aktivt att låta  genus och normkritiska frågor få utrymme i vardagen.

Vi jobbar med ”barnens val” där barnen utifrån intresse kan välja det som känns roligt och meningsfullt för dagen. Det kan exempelvis vara att välja mellan en utflykt eller skapa i ateljén.

Vi hjälper barnen att fullfölja den process som påbörjats och med leken som metod  får de utveckla sin förmåga till uppmärksamhet, närvaro samt att lyckas med att genomföra sina visioner. Regelbundna rutiner med samling, måltider och vila ser vi som en viktig del för att ge trygghet och struktur åt dagen.

 

En dag i veckan har vi gemensam sångsamling och varje dag har vi morgonsamling i mindre grupper. Det brukar vara en av dagens höjdpunkter där musik, berättande och rörelse samverkar i medbestämmande och lyssnande. Vi arbetar aktivt för att samlingen ska bli innehållsrik och intressant för alla barn som också involveras genom att erbjudas egna val samt gemensamma uppdrag och projekt.

Detta gäller också våra måltider, där måltidspedagogik och dukvärdskap fördelas mellan barnen enligt ett löpande schema där varje barn tillsammans med en pedagog får ansvara för att ställa iordning måltiderna- ett uppskattat inslag av barnen som i uppgifterna får växa och känna sig extra behövda, uppskattade och sedda.

5-årsverksamhet/Flyttfåglarna på Lekstugan

Sista året på förskolan innan start i förskoleklass tar vid börjar 5-årsgruppen ”Flyttfåglarna”. Fokus ligger på skolförberedande aktiviteter och lite större eget ansvar. Här stödjer vi barnen genom att ge stimulans åt lust och självförtroende till fortsatt lärande. Alla 5-åringar på Lekstugan erbjuds också simundervisning 1 gång/vecka.